WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba! Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merhaba! Randevu ve diğer talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.
loader image

Boylu Hukuk & Danışmanlık
Bürosuna Hoşgeldiniz

Avukat Abdullah BOYLU, kurduğu hukuk bürosuyla Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Tazminat Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında, Karaman ili merkezli olmak üzere ülke genelinde hizmet sunmaktadır.

Avukat Abdullah Boylu Karaman Ağır Ceza Avukatı

Hakkımızda

Avukat Abdullah BOYLU, 1992 yılında Karaman’da doğmuştur. İlk ve ortaöğretimini Karaman’da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinden 2014 yılında mezun olmuştur. 2015 yılında yaptığı avukatlık stajının ardından kurduğu hukuk bürosu ile Karaman’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Avukat Abdullah BOYLU, kurduğu hukuk bürosuyla Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Tazminat Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında, Karaman ili merkezli olmak üzere ülke genelinde hizmet sunmaktadır.

Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır. Boylu Hukuk Bürosu, yirmi birinci yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

Avukat Abdullah BOYLU

Meslek
İlkelerimiz

 “Sır saklama ve gizlilik” avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Hukuk büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekâletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında “bağımsızlık” etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Temel Değerlerimiz

Ehliyet

Uzmanı olunan işe talip olmak ya da talip olunan işin uzmanı olmak.

Güven

İş ilişkisini aşan, hak edilmiş kişisel ve kurumsal itimadın sahibi olmak.

Dürüstlük

Evrensel ölçülerle doğru olmak; doğruyu söylemek ve doğru davranmak.

Hakkaniyet

Tevdi edilen işin gereğini hak, adalet, doğruluk ve nefasete uygun yapmak.

Sadakat

Müvekkilin sırlarını ve haklarını iş ilişkisini aşan bir samimiyetle muhafaza etmek.

Saygı

Müvekkilin, muhatapların, işin ve büromuzun haklarına saygılı olmak.

Uzmanlık Alanlarımız