WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba! Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merhaba! Randevu ve diğer talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.
loader image

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul ve Kira Hukuku, gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyete dayalı ya da taraflar arasında münakit bir sözleşmeye dayalı olarak bir eşyanın kullanımını inceleyen hukuk dalıdır.

Eşyanın kullanımı  mülkiyete, taraflar arasındaki bir sözleşmeye dayanabileceği gibi doğrudan yasa kaynaklı da olabilmektedir.

Kat Mülkiyeti Hukuku da bu alan içerisinde yer almaktadır. Site veyahut apartmanlarda kat malikleri arasındaki ilişkinin düzenlendiği bu hukuk dalının önemi s0n dönemde iyice artmış ve uygulama alanı genişlemiştir.

Avukat Abdullah Boylu

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Tapu İptal Ve Tescil, Muris Muvazaası, Satışın İptali Davaları
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları, Kira Sözleşmeleri Ve Kira Hukuku Davaları
 • Ecri Misil Davaları
 • El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Meni) Davaları
 • İzale-İ Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları
 • Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar
 • İpotek İhtilaflarından Doğan Davalar
 • İstihkak Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Önalım (Şufa) Davaları
 • Tapu Müdürlüğü İle Kişiler Arasındaki Dava Ve İhtilafların Takibi
 • Tapu Kayıtlarında Mevcut Hataların Düzeltilmesine Yönelik Davalar
 • Tahliye Davaları Tapu Alım-Satım İşlemleri
 • Yabancıların Gayrimenkul Satın Alma İşlemleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • Alım – Satım Sözleşmelerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
 • Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri, Kiralanması, Yabancıların Gayrimenkul Edinmeleri İşlemleri İçin Hukuki Danışmanlık
 • Gayrimenkulün Kira Ödemelerinin Aylık Takibi, Emlak Ve Kira Geliri Bakımından Yıllık Takipleri
 • İpotek Sözleşmelerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
 • İpotek Ve Rehin Tesisi İşlemleri
 • İnşaat Sözleşmelerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
 • Kiralama Sözleşmelerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İçin Danışmanlık
 • Yönetim Planı Hazırlanması