WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba! Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merhaba! Randevu ve diğer talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.
loader image

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin  (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır.

Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren büromuz, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

Avukat Abdullah Boylu

Vekillik Hizmetlerimiz

 • İlamsız, İlamlı, Kambiyo Senetlerine Ve Kira Alacağına Dayalı İcra Takipleri
 • İcra Ceza Davaları
 • İcra Mahkemesinin Görev Alanına Giren Diğer Davalar
 • İhalenin Feshi Davaları
 • İhtiyati Haciz Davası
 • İtiraz Ve İtirazın İptali Davaları
 • İstirdat Davaları
 • Menfi Tespit Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İflas Davaları
 • İflasın Ertelenmesi Davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • İcra ihalelerine katılma
 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi
 • İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi