WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba! Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merhaba! Randevu ve diğer talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.
loader image

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. Maddi ve manevi tazminat davası; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir. Tazminat davaları; kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından titizlikle takip edilmesi gereken ayrı ayrı önemli aşamalardan oluşur. Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tazminat davası sürecinin iyi yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır. Maddi tazminat davası, ölüm varsa ölenin yaşı, en son aldığı ücret, tazminat konusu olaydaki kusur oranı; yaralanma varsa ek olarak maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır. Manevi tazminat davası ise kusur oranı, tarafların mali durumları, yaşı, mesleği, olayın vahameti vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Avukatlık büromuz, tazminat davaları için tazminat sebebini ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz ederek hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Avukat Abdullah Boylu
  • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi – Manevi Tazminat Talepleri
  • Sözleşmeden Kaynaklanan Maddi – Manevi Tazminat Talepleri
  • Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi – Manevi Tazminat Talepleri
  • İş Kazalarından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat Talepleri
  • Malpraktis Davaları (Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan Tazminat Davası)
  • Boşanma Davası İle Birlikte Açılan Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları,
  • Hakaret, İftira Vb. Ceza Hukukuna Da Konu Olabilecek Durumlardan Kaynaklı Maddi – Manevi Tazminat Talepleri
  • Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku Kapsamında Uğranılan Zararların Tazmini
  • Uğranılan Her Tür Zarara Karşı Sorumluluğu Bulunan Gerçek Kişi, Tüzel Kişi Ya Da Resmi Kurumlara Karşı Açılacak Her Tür Maddi-Manevi Tazminat Davalarında Temsil.